De meerwaarde van ISO-certificeringen…?

Begin 2014 wist Beercoo zich te certificeren voor de ISO 9001-, ISO 14001- en de VCA*-normen. Aan de muur hangen indrukwekkende certificaten en op het briefpapier pronken dito logo’s. Maar wat is de meerwaarde?

Wij zijn een professionele schoonmaakgroep. Die indrukwekkende logo’s helpen wel om dat uit te stralen, grapt Thijs van Kan (manager marketing & communicatie).

“Het doel gaat natuurlijk verder dan dat. Beercoo gaat voor een prettige samenwerking met opdrachtgevers én medewerkers. Investeren in aandacht voor en het opleiden van onze medewerkers is daarbij het belangrijkste. Zij maken het verschil in onze dienstverlening. Gevolgd door goede en duidelijke werkprocessen. Als we ons werk in één goed doen – van personeelszaken, administratie tot uitvoering – stemt dat opdrachtgevers tevreden en het is nog efficient ook.”

Al langer investeert Beercoo in het optimaliseren en automatiseren van haar processen. Met het volgen van de ISO- en VCA-normen wordt voldaan aan strenge internationale normen, waarbij ook structurele aandachts is voor andere facetten, zoals het opstellen, bewaken en evalueren van milieu- en veiligheidsdoelstellingen.

“Ook het houden van interne audits – een eis vanuit ISO 9001 – is nieuw voor ons,” vervolgt Thijs. “En brengt zeker meerwaarde. Collega’s interviewen elkaar en toetsen zo de actualiteit en naleving van procedures. Hierdoor krijgen zij goed inzicht in het werk van andere afdelingen en meer begrip voor elkaar. Bovendien levert dit mooie verbeterpunten op om beter en slimmer te werken. Daar wordt iedereen beter van!”

De normen kort omschreven:

  • ISO 9001:2008 – is gericht op kwaliteit, klanttevredenheid en continue verbetering.
  • ISO 14001:2004 – heeft betrekking op wet- en regelgeving en het continue verbeteren van milieu-prestaties.
  • VCA 2008/5.1 – VGM (veiligheid, gezondheid en milieu) Checklist Aannemers is gericht op veiligheid d.m.v. trainingen, opleidingen, werkplekinspecties, enzovoorts.