Beercoo ondertekent Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Vrijdag 8 november 2013 vond in Utrecht de regionale ondertekening van Code Verantwoordelijk Marktgedrag plaats. Beercoo Schoonmaakgroep schaarde zich achter de code met de ondertekening door Vincent de Beer.

In 2010 vonden grote schoonmaakstakingen plaats op locaties als het Centraal Station in Utrecht, het UWV en Schiphol. De stakingen werden ingezet om CAO-eisen kracht bij te zetten, maar ook om aandacht te vragen voor de werkdruk, kwaliteit van het werk en gebrek aan respect waar schoonmaakmedewerkers mee kampten. Marktpartijen als de NS, Schiphol, OSB, vakorganisaties CNV en FNV, Erasmus MC en de Rijksoverheid hebben toen het initiatief genomen om weer tot gezonde marktverhoudingen te komen. Dit mondde uit in de “Code Verantwoordelijk Marktgedrag”. Het is een moreel appél op het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef van alle betrokkenen (opdrachtgevers, opdrachtnemers, makelaars/adviesbureaus en medewerkers).

De stakingen ervoer Beercoo destijds als een “ver van ons bed show”. Immers heeft Beercoo als missie dat “het leuk werken moet zijn met én bij Beercoo” waarvan ons logo – de vrolijke smiley  – de vertaling is. Een uitgebreid tevredenheidsonderzoek onder onze medewerkers bevestigde dit beeld. “Waarom dan toch de Code ondertekenen?” dachten wij aanvankelijk.

De Commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag is, ook na de beginperiode, actief gebleven met het uitdragen en “handhaven” van de Code. Daarom ondertekende Beercoo de Code met veel plezier!