AED daar red je levens mee!

Op vrijdag 13 juni en dinsdag 24 juni gaven twee instructrices van Quinton Brandveiligheid onze kantoormedewerkers en leidinggevenden een cursus reanimeren. Hierbij werd ook aandacht besteed aan het gebruik van de AED.

Sinds kort is er bij Beercoo een AED aanwezig. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat helpt bij het reanimeren van iemand met een hartstilstand. Indien nodig, geeft het een elektrische schok.

Tijdens de cursus leerden de cursisten hoe zij moeten handelen bij een hartstilstand. Op welke manier moet je reanimeren? En hoe moet je de AED gebruiken bij een hartstilstand?

De aanschaf van de AED en de daarbij horende cursus passen bij onze missie “het moet leuk werken zijn met en bij Beercoo!”. Hierin is veiligheid een erg belangrijk aspect.

De AED stelt ons in staat bij ongevallen snel hulp te verlenen. Hierdoor neemt de overlevingskans aanzienlijk toe. Niet alleen voor onze mensen, maar ook voor die van de omliggende bedrijven op ons bedrijventerrein.