AED daar red je levens mee!

AED-cursus-bij-Beercoo

Sinds kort is er bij Beercoo een AED aanwezig. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat helpt bij het reanimeren van iemand met een hartstilstand. Indien nodig, geeft het een elektrische schok. Tijdens de cursus leerden de cursisten hoe zij moeten handelen bij een hartstilstand. Op welke manier moet je reanimeren? En […]